Nyheder

Nyheder

Byggebranchen er turbulent i disse tider men Max Mathiesen og Søn har alligevel en lang række spændende projekter i gang.
Printer-venlig versionPrinter-venlig version

Mange ældre bygninger har beton søjler og bjælker. Ofte skaller betonen og en gennemgribende renovering er nødvendig for både at bevarer det statiske og æstiske i bygningen.

Betonrenovering på lagerhal

 

 

 

Ældre facder er ofte mærket af vejrliget og kan renoveres eksempelvis med fibercementplader.


Facade opbygning

En del ældre murværksbygninger trænger netop i disse år til en renovering. Max Mathiesen & Søn har igennem mange år oparbejdet en expertise på området.


Facade før renovering

Max Mathiesen & Søn udfører alle former for armerings/beton arbejder, i dette tilfælde er det punktfundameneter til en Traversekran.


Montering af armeringskurv

Max Mathiesen & søn a/s har gennem en årrække udført entreprise sager på paptage. Hér er det Bilka - Esbjerg hvor der renoveres 7500m2.

 

Max Mathiesen & Søn a/s har i samarbejde med andre af Vardes lokale håndværker renoveret taget på kirkens korsarme samt koret.
 

Villa Torvegade Esbjerg i udførelsesfasen.
 

Villa Torvegade i Esbjerg
 
 

Max Mathiesen & Søn a/s har ekspertisen til at renoverer skydebaner. Vores erfaring og samarbejde med skydebane lederne giver en kvalitetsramme til landets skydeinteresserede. Ring for vejledning og tilbud .....


Stillads opsat af Max Mathiesen & Søn a/s
 

Søgaard Lejren har i øjeblikket flere igangværende projekter, bl.a etablering af omfangsdræn samt renovering af indvendige lokaler til Hjemmeværnets personale.


Hovedbygning Søgaard Lejren
 

 

Max Mathiesen & Søn a/s udfører i øjeblikket en renovering af cirka 500 m2 paptag på boligblokke i Kvaglund.


Paptag i Kvaglund

Boligforeningen Skoleparken i Esbjerg har fået opført skraldesug fra alle opgange med et modtagehus udført i beton. 


Skoleparken i Esbjerg