Built - up tage (flade tage)

Efterisoler og spar tusindvis af kroner

Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2 udslippet.

Built - up tage (flade tage)

En nyere patenteret metode gør det nu muligt at efterisolere det flade tag væsentligt billigere end hidtil.

Meget ofte er den eksisterende isolering i flade tage særdeles mangelfuld, både mht. isoleringstykkelse og udlægning. Hvor der tidligere måtte skæres huller i taget, kan man nu nøjes med at afmontere de nederste sternbrædder.

De specialudviklede isoleringsark skubbes ind og Rockwool hulrumsfyld blæses ud under arkene, der løfter sig og danner de nødvendige ventilationskanaler under tagdækningen.
Denne metode udføres kun af autoriserede BUILT-UP isoleringsfirmaer. Max Mathiesen & Søn a/s er et af de 2 firmaer, der er autoriseret af Rockwool til dette arbejdsområde. Læs mere »Sådan foregår det

De nederste sternbrædder afmonte­res på begge sider af huset. Her­efter indskyder isolatøren indblæs­ningsrørene oven på den gamle iso­lering i hulrummet under taget. Herefter indblæses Rockwool Hulrumsfyld, som grad­vist løfter isoleringsarkene til de rører undersiden af taget. Samtidig danner isoleringsarkene luftkanaler, der sikrer at taget får den ventila­tion, der kræves.

På nogle erhvervsejendomme kan sternen ikke afmonteres. I stedet kan isoleringen foretages ved at åbne en stribe i taget og derfra iso­lere til begge sider. Denne metode benyttes mest hvis taget alligevel skal renoveres. Efterisolering af vanskeligt tilgæn­gelige skråvægge kan også med fordel foretages ved indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld.
Den gamle isolering er ofte i en elendig forfatning

Dårligt tilpasset isolering er langtfra ualmindelig i flade tage fra 50`erne, 60`erne og starten af 70`erne.

Ved indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld udfyldes samtidig rev­ner og utætheder i den gamle iso­lering, hvorefter man har en samlet effektiv isolering på ca. 170 mm med en vindtæt afdækning i form af isoleringsarkene.

Det kan betale sig

Efterisolering af et fladt tag vil kun­ne betale sig, og det vil kunne mær­kes ikke alene på varmeregningen, men også på at huset får et bedre indeklima.

De fleste flade tage blev isoleret med 50-100 mm, da huset blev bygget, men vi har konstateret, at denne oprindelige isolering i ca. 80% af de huse, vi har undersøgt, ikke ligger korrekt. Det betyder, at isoleringseffekten er væsentlig ned­sat. Svenske og canadiske målinger viser, at hvis blot der er 5% isole­ringsfejl på huset, kan isolerings­værdien forringes med hele 60%.

Fordelene ved det forbedrede indeklima kan man desværre ikke sætte tal på.

Få et tilbud

Ring og få en aftale om besigtigelse og tilbud på efterisolering af dit flade tag. Vi udfører også en beregning på, hvor hurtigt investeringen ventes at være tjent hjem.

Institutioner, kontor- og industriejendomme med flade tage kan også efterisoleres

Den nye og patenterede metode til at efterisolere flade tage (paralleltage/built-up tage) er også velegnet til mange erhvervsejendomme. 

Her vil Rockwool granulat kunne spare på varmeudgifterne og skabe et bedre indeklima. Ring til os, så kan vi komme og undersøge mulighederne og omkostningerne ved en efterisolering.
 

Dine fordele ved at efterisolere: 

 

  • Din investering af hurtigt tjent ind
  • Du sparer penge år efter år
  • Du får et markant bedre indeklima
  • Du bruger miljøvenlig isolering, der kan indgå i svanemærket byggeri

 

 

 

Tidligere projekter