Hulmursisolering

Efterisoler og spar tusindvis af kroner

Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2 udslippet.

Hulmursisolering

Efterisolering med granulat er en investering, der typisk er tjent hjem på 2 - 3 år.
Derefter fortsætter besparelsen fremover uden, at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.
 
I samarbejde med Rockwool har vi således gennem mere end 40 år hulmursisoleret et par tusinde huse, hvorved kunderne har opnået store besparelser og bedre indeklima.
At CO2 udslippet samtidigt er blevet væsentligt reduceret, og derved er med til at skåne miljøet, er kun et yderligere plus. Læs mere »

Max Mathiesen & Søn a/s er autoriseret Rockwool indblæsningsfirma, og medlem af Indblæsernes Garantifond.

Isolering af hulrum i mure er en nem, billig og effektiv form for isolering.
Alligevel er der mange ældre huse, der har kolde hulrum i mure.
Huse bygget i fra 1900 - 1950’erne er oftest bygget med hulmur uden hulmursisolering.
Derfor kan hulmursisolering være nødvendigt.
Med nutidens energipriser, koster varmetabet gennem en ydervæg uden hulmursisolering typisk på 70-90 kr./m2 årligt afhængig af opvarmningsformen. Investeringen til hulmursisolering vil typisk tjene sig hjem på 2-3 år.
 

Udover de økonomiske fordele ved hulmursisolering vil komforten og indeklimaet få et løft, da kuldenedfald fra væggene forsvinder. Ydermere vil hulmursisolering dæmpe støjen fra støjkilder - f.eks. nærliggende veje o.l.
Hulmursisoleringen foregår udefra, helt uden gener for beboerne.
Udtagne mursten mures i igen, og der fuges efter, så det er sværet at se "sporene" efter isoleringen.
Et pudset hus er ingen hindring.
 

Vi bruger udelukkende mineraluldsgranulat fra Rockwool til hulmursisolering, idet det er det mest veldokumenterede og gennemprøvede produkt på markedet.
 
Vi tilbyder gerne et uforpligtende tilbud på hulmursisolering baseret på opmåling. 


 

Hvorfor Rockwool granulat?

Rockwool Hulrumsfyld er frem­stillet af stenfibre. Det er med andre ord mineraluld, som har bedre isoleringsevne end plast­granulater og skumprodukter til hulmursisolering.
 
Rockwool Hulrumsfyld er som alle Rockwool produkter fremstillet af stenuld og smelter derfor først ved 1.000 grader C . Det tager ved almindelig brand 1 1/2 til 2 timer. Andre mine­raluldsprodukter smelter ved ca. 600 grader C.
 

Rockwool Hulrumsfyld er stabilt og uforgængeligt.
Materialet er uforgænqeliqt og uorganisk. Det danner ikke grobund for svampe, bakterier eller andre mikroorganismer Det har Gæringsfysiologisk Laboratorium A/S attesteret.
 

Rockwool Hulrumsfyld indblæses udefra hurtigt og uden lugt- eller støvgener.
På varmeregnskabet kan du se, at du har fået indblæst Rockwool Hulrumsfyld. Det er klart, at der skal tages mursten ud et antal steder, men de lempes  forsigtigt ud og mures på plads bag­efter. Mørtelfugen kan tones, så den falder helt sammen med resten. Et pudset hus er heller ikke noget problem, fordi struk­turen i pudslaget let etableres på den isatte sten. Eller du kan kombinere, så hulmursisoleringen udføres på et tidspunkt, hvor murværket alligevel skal males over.
 

Fremgangsmåden
Først får du et tilbud fra os. Nar arbejdet går igang, placeres maskinen, så sporene ikke skæmmer. Der tages sten ud med ca. 2 meters mellemrum, mundstykket sættes til hullet, og hulmuren fyldes op. Det sker nedefra og op i første omgang, og siden oppefra og ned. Ved indblæsningen bliver de lette mineraluldsfibre presset sammen til et tæt, ensartet varmeisolerende lag, der kommer ud i selv de mest utilgængelige kroge. Så lukkes hullerne, og du har allerede glæde af investe­ringen. Husk altid at give dit forsikringsselskab besked om isoleringsarbejdet.
 
       
Den enkelte sten lempes forsigtigt løs.
Mundstykket sættes til hullet og hulmuren fyldes op.
 
               
Der indblæses først nedefra. Det sikrer effektiv fyldning af hulrummet under vinduerne.
Og der afsluttes ved at blæse oppefra og ned for at opnå den helt rigtige fyldning.
Murstenene mures i igen, der ryddes op, og så færdigt arbejde!

 

Se film om hulmursisolering med Rockwool hulrumsfyld: http://www.youtube.com/watch?v=QKFrOHpZTy4

 

     
Gert Madsen er Max Mathiesen & Søn a/s hulmursisolatør gennem de sidste 25 år.

 
 
Download
  
Brochure: Spar energi med garanti
 

Dine fordele ved at efterisolere: 

  • Din investering af hurtigt tjent ind
  • Du sparer penge år efter år
  • Du får et markant bedre indeklima
  • Du bruger miljøvenlig isolering, der kan indgå i svanemærket byggeri

 

 

 

Tidligere projekter

Hulmursisolering af parcelhus i Ølgod

Mange ældre parcelhuse har ingen hulmursisolering og specielt i disse tider, hvor der er stor fokus på miljø og økonomi, er der store besparelser på varmeregningen ved at hulmursisolere sit hus.
 
Fjernelse af mursten og genetablering af murværk
 
Indblæsning af granulat og pumpemateriel til indblæsning