Termografi

Efterisoler og spar tusindvis af kroner

Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2 udslippet.

Termografi

Den mest effektive og grundige måde at se kuldebroer på er at fotografere husets overflader med et termografisk kamera.
Termografering er en varmeteknisk undersøgelse af husets ydre overflader.

Når huset fotograferes med et termografisk kamera, får du fotos med aftegninger af overfladernes temperaturer. Varme områder tegner sig som områder i røde varme nuancer, og kolde områder tegner sig som områder i blå kølige nuancer.
Områder i røde nuancer er områder, hvor varmen bliver ledt indefra og ud. Du kan derfor se, hvor varmetabet fra huset er størst, og hvor kuldebroerne er. Læs mere »


 

 

Max Mathiesen & Søn a/s ønsker at være på forkant med udviklingen og råder derfor over det mest moderne termografiske rustyr.
 

Vi kan derfor rådgive dig om hvilke isoleringsmæssige tiltag, der bør tages for at sikre dig en optimal varmebesparelse, øget komfort og reduceret CO2 udslip.

 

Man får det bedste resultat med et termografisk kamera, når temperaturforskellen mellem inde og ude er minimum 12 grader. Herved er det mest synligt, hvor varmen slipper ud. Det vil sige, at fotos bør tages på dage, hvor udetemperaturen er på 10 grader eller under.

 

Fordelen ved termografering er, at du får et rigtig godt overblik over, hvor varmen siver ud af huset. Desuden laver vi  ingen ødelæggende indgreb i konstruktion ved at anvende termografering.

 

Med termografering kan du se alle dårligt isolerede steder - hvor mange der er, og hvor meget varme der ledes ud.
  
Hvilken betydning har en kuldebro?

Hvis der er en kuldebro, sker der et varmetab og en kuldestråling. Det vil sige, at det bliver hurtigere koldt i rummet, og du vil ofte også kunne mærke det som træk i boligen. Derfor skal en kuldebro så vidt muligt udbedres, så du bedre kan spare på varmen.

 

En kuldebro kan også være skyld i, at der dannes kondens der, hvor kuldebroen er, og det giver øget risiko for mug og skimmelsvamp.

 

Se en film om termografering ved at klikke her » 

Dine fordele ved at efterisolere:

 

  • Din investering af hurtigt tjent ind
  • Du sparer penge år efter år
  • Du får et markant bedre indeklima
  • Du bruger miljøvenlig isolering, der kan indgå i svanemærket byggeri

 

 

Tidligere projekter

Ældre villa termofotograferes

Det specielle kamera registrerer tydeligt, hvor huset er dårligt isoleret.
 
Det ses tydeligt på den røde farve, hvor der er en kuldebro.
 
Kuldebro over murværk og kældervindue.